تاریخ : يکشنبه 15 آذر 1394     |     کد : 20

لیست اساتید راهنما

لیست اساتید راهنما

اساتید راهنمای ورودی های مختلف مکانیک و مواد به شرح زیر است:

ورودی 91 مکانیک

دکتر عبازاده

ورودی 94 مواد

دکتر ادیبی

ورودی 92 مکانیک

مهندس کریم داداشی

ورودی 93 مواد

دکتر خلیلی

ورودی 93 مکانیک

مهندس دباغ

ورودی 92 مواد

دکتر خلیلی

ورودی 94 مکانیک

دکتر فرهنگ مهر
 

 

دانشجویان محترم بهتر است قبل از انتخاب واحد در مورد دروسی که می خواهند برای ترم بعد انتخاب نمایند با استاد راهنمای خود مشورت کنند 

دانشجویان محترم بعد از انتخاب واحد موظف هستند لیست دروس اخذ شده خود را به رویت استاد راهنمای مربوط برسانند و موارد پیشنهاد شده توسط استاد راهنما را در مرحله حذف و اضافی انجام دهند 

اساتید راهنما بعد از حذف و اضافی دروس اخذ شده دانشجویان را مورد بررسی قرار خواهند داد و در صورت وجود مشکل دروس مشکل دار یا اضافی را حذف خواهند کرد و امکان اضافی کردن دروس جدید به  جای دروس حذف شده وجود نخواهد داشت.


PDF چاپ چاپ