Logo

اساتید راهنمای دوره

در صورتی که دانشجویان عزیز در مورد انتخاب واحد، رعایت پیش نیازها و ... سوال و مشکلی داشته باشند می توانند به استاد راهنمای ورودی خود مراجعه کنند. در ضمن، تایید انتخاب واحد دانشجویان به عهده استاد راهنماست.

فهرست اساتید راهنمای ورودی های مختلف
سال ورود به دانشگاه  استاد راهنما
1398 دکتر محمد امامی         
1399 دکتر علی فردی
1400 دکتر بهزاد بینش
1401 دکتر مهدی شبان

 
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه هشتم آذر 1401
  • ساعت 09:47
  • توسط مدير سايت گروه مهندسی مواد و متالورژی
  • تعداد بازدید صفحه : 219