Logo

انتخاب واحد

دانشجویان عزیز برای انتخاب واحد به موارد زیر دقت داشته باشند:

1- انتخاب واحد دانشجویان نو ورود در نیمسال اول توسط آموزش دانشگاه انجام می‌شود.

2- برای سایر دانشجویان انتخاب واحد در روزهای مقرر و با رعایت مقررات آموزشی (رعایت پیش نیازها و هم نیازها) صورت می‌گیرد. سرفصل‌های مصوب گروه مهندسی مواد در منوی کارشناسی قابل دسترس است.

3- هر دانشجو در هر ترم می‌تواند حداقل 12 واحد و حداکثر 20 واحد اخذ کند.
تبصره 1: در صورتی که معدل دانشجو در یک نیم‌سال بالای 17 باشد، در نیم سال بعد می‌تواند تا 24 واحد اخذ نماید.
تبصره 2: برای دانشجوی ترم آخری که حداکثر 24 واحد مانده داشته باشد محدودیت 20 واحد برداشته می‌شود و حداکثر تا 24 واحد را می‌تواند در ترم آخر اخذ نماید.

4- دانشجوی مشروطی (معدل کمتر از 12) برای نیم‌سال بعدی حداکثر تا 14 واحد را می‌تواند اخذ کند.

5- اساتید راهنما انتخاب واحد دانشجویان ورودی خود را در مراحل مختلف انتخاب واحد و حذف و اضافه بررسی می‌کنند و در صورتی که درسی غیرمجاز اخذ شده باشد آن را حذف خواهند کرد. بنابراین دانشجو موظف است که در این خصوص در ارتباط مستمر با استاد راهنما باشد و ضمن بررسی انتخاب واحد در صورت حذف شدن هر یک از دروس درس جدیدی را جایگزین نماید. 

 
  • ویرایش شده
  • در جمعه نوزدهم آبان 1402
  • ساعت 10:28
  • توسط مدير سايت گروه مهندسی مواد و متالورژی
  • تعداد بازدید صفحه : 911