Logo
تاریخ : يکشنبه 11 دي 1401
کد 37

اطلاعیه

آیین نامه انضباطی امتحانات
با سلام، دانشجویان عزیز با توجه به نزدیک شدن ایام امتحانات توجه شما را به قوانین و آیین نامه تخلفات در خصوص امتحانات جلب می نماییم:

مصادیق تخلف و تقلب دانشجویان:

۱-همراه نداشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه امتحان (جعلی، کپی گرفته شده و مخدوش)
۲-همراه داشتن هر نوع وسیله الکترونیکی اعم ازتلفن همراه (حتی خاموش) تبلت، ام پی تری، هندزفری و وسایل مشابه...
۳- فرستادن شخص دیگری به جای خود به امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان.
۴-نقض مقررات جلسه امتحان.
۵-خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحای ورقه و پاره کردن آن و نوشتن نام غیر واقعی بر روی ورقه امتحانی.
۶-جابجایی صندلی و یا شماره صندلی.
۷-همراه داشتن کیف، کتاب، جزوه و یادداشت به هر شکلی خواه کاربرد داشته باشد یا نداشته باشد (نوشته بر روی کاغذ، نوشته بر روی بازو، نوشته بر روی کف دست، نوشته روی لباس، نوشته روی صندلی و...)
۸-همراه داشتن هر نوع برگه یا کاعذ چرک نویس که مهر اداره امتحان بر روی آن نباشد.
۹- رد و بدل کردن برگه سئوال یا پاسخنامه با دانشجوی دیگر و نگاه کردن یا نشان دادن ورقه به دانشجوی مجاور.
۱۰-ترک جلسه امتحان پس از رویت سئوال ها قبل از امضای لیست حضور و غیاب.
۱۱-هر عملی که منجر به ایجاد سر و صدا و بی نظمی در جلسه امتحانی.
۱۲-بی احترامی و عدم توجه به تذکرات مراقب و مسئولان جلسه.
۱۳-پاره کردن، بلعیدن و یا عدم ارائه یادداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب.
تذکر مهم: تنبیه بند ۵ (نمره ۰.۲۵) به هیچ عنوان و تحت هر شرایطی از پرونده آموزشی دانشجو امحا نمی شود  و تاثیر منفی آن برای دانشجو همیشگی می باشد و نشانگر متقلب بودن در موقعیت های مهم اجتماعی می باشد.
 

تنبیهات:

ماده ۱۲آیین نامه:
تنبیهاتی که با حکم کمیته انضباطی دانشگاه یا مرکزی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود:
۱- احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
۲- اخطار کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
۳-تذکر کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
۴- توبیخ کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
۵-دادن نمره ۰.۲۵ در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف
۶- محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه، تغذیه و غیره از یک ماه تا مدت زمان باقی مانده از تحصیل است.
۷-دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه یا بیت المال شده باشد.
۸- منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱ تا ۶ ماه بدون احتساب سنوات
۹-منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱ تا ۶ ماه با احتساب سنوات
۱۰-منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از ۶ تا ۱۲ ماه بدون احتساب سنوات
۱۱- منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از ۶ تا ۱۲ ماه با احتساب سنوات
تبصره ۱: رئیس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی دانشگاه از ورود وی به دانشگاه جلوگیری کند.