Logo
تاریخ : يکشنبه 9 بهمن 1401
کد 38

اطلاعیه مهم در خصوص تطبیق واحد دانشجویان

دانشجویان لازم است که تطبیق واحد را هر ترم و پس از ثبت نهایی نمرات مربوطه انجام دهند.
دانشجویانی که در ترم های قبل با سایر گروه ها درس اخذ کرده اند، جهت پیشگیری از مشکلات بعدی در اسرع وقت اقدام به تطبیق واحد نمایند. شایان ذکر است در صورتی که فرآیند تطبیق واحد انجام نگیرد، مسوولیت مشکلات انتخاب واحد مربوطه در ترم های آینده به عهده دانشجو خواهد بود.